Speaking topics January 2020

Speaking topics January 2020

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν μία σύντομη προφορική παρουσίαση σε ένα προεπιλεγμένο θέμα, το οποίο θα κληθούν να παρουσιάσουν και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα του εξεταστή και του συνεξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης.

Για το λόγο αυτό το Gatehouse Awards, ο Βρετανικός φορέας απονομής των πιστοποιητικών Classic IESOL, ανακοινώνει 6 μήνες πριν την ημερομηνία εξέτασης τα 6 presentation topics ανά επίπεδο, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έγκαιρα αυτό που θα προετοιμάσουν και στο οποίο θα εξεταστούν.

Το Prepared Task δίνει μία πολύ καλή ευκαιρία στους υποψήφιους να παρουσιάσουν ένα θέμα το οποίο γνωρίζουν και ταυτόχρονα, να πετύχουν καλύτερη βαθμολογία σε αυτό το μέρος της εξέτασης.

Τα Presentation Topics του Speaking Task για την περίοδο Ιανουαρίου 2020 είναι τα εξής:

The Classic IESOL – Prepared Speaking Tasks (Β2 & C2)
January 2020

B2

1. What kind of qualities do you look for in a friend?

2. My favourite childhood memory.

3. The advantages and disadvantages of social media.

4. What country would you most like to visit and why?

5. If you owned an island, what rules would you like to introduce?

6. People don’t do enough to look after the planet – discuss.

C2

1. How are the expectations of men and women different in your country?

2. What are the key issues faced by your generation?

3. School uniforms are a good idea and should be mandatory – discuss.

4. How would you define success in life?

5. What makes a good manager in the modern workplace?

6. Do you think that online education will one day replace the classroom? Why / why not?