Speaking topics May - June 2020

Speaking topics May - June 2020

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν μία σύντομη προφορική παρουσίαση σε ένα προεπιλεγμένο θέμα, το οποίο θα κληθούν να παρουσιάσουν και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα του εξεταστή και του συνεξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης.

Για το λόγο αυτό το Gatehouse Awards, ο Βρετανικός φορέας απονομής των πιστοποιητικών Classic IESOL, ανακοινώνει 6 μήνες πριν την ημερομηνία εξέτασης τα 6 presentation topics ανά επίπεδο, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έγκαιρα αυτό που θα προετοιμάσουν και στο οποίο θα εξεταστούν.

Το Prepared Task δίνει μία πολύ καλή ευκαιρία στους υποψήφιους να παρουσιάσουν ένα θέμα το οποίο γνωρίζουν και ταυτόχρονα, να πετύχουν καλύτερη βαθμολογία σε αυτό το μέρος της εξέτασης.

Τα Presentation Topics του Speaking Task για την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2020 είναι τα εξής:

The Classic IESOL – Prepared Speaking Tasks (Β2 & C2)
May – June 2020

B2

 1. A famous person that you respect.
 2. The advantages and disadvantages of living abroad.
 3. What do you think your life will be like 10 years from now?
 4. Traditions and customs in your country.
 5. Are some ways of coping with stress better than others?
 6. A past event that changed your life in a positive way.

C2

 1. Extreme sports – what are they and why do you think people take them up?
 2. Present and discuss an important event in the history of your country.
 3. ‘Lost time is never found again’– discuss.
 4. Should car ownership be discouraged by increases in road taxes, petrol prices, parking fees etc.?
 5. Is it important that people are taught how to appreciate the arts? Why / why not?
 6. Online education will bring great benefits to those less able to access mainstream education. Discuss.