Αλλαγές στη δομή των εξετάσεων

Posted by Posted by 0 comments

 

(ισχύουν από 01/01/2020)

 

  • C2 – ReadingTask 3: Αφαιρείται οριστικά η επιλογή ΝΟΝΕ. Οι υποψήφιοι θα καλούνται να αντιστοιχίσουν τα 4 κείμενα με τις 8 προτάσεις που θα δίνονται.
  • C2 – Listening – Task 3: Οι ομιλητές που καλούνται να ακούσουν οι υποψήφιοι και να αντιστοιχίσουν με τις 8 δηλώσεις μειώνονται από 4 σε 3.

 

  • Υπενθύμιση: Η χρήση λεξικού δεν επιτρέπεται πλέον στις εξετάσεις.