Πλεονεκτήματα Classic IESOL

Πλεονεκτήματα του Classic IESOL

Στην προφορική εξέταση, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να μιλήσει σχετικά με μία θεματική ενότητα που έχει επιλέξει και προετοιμάσει πριν την εξέταση. Οι διαθέσιμες θεματικές ενότητες θα ανακοινώνονται/ανανεώνονται στην ιστοσελίδα του φορέα περίπου 6 μήνες πριν την εξέταση,

Στην γραπτή εξέταση, δίνεται καθοδήγηση στους υποψήφιους βοηθώντας τους να αναπτύξουν το θέμα τους ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά.

Τα κειμενικά είδη που καλείται να παράξει ο υποψήφιος είναι καθορισμένα ανά επίπεδο, γεγονός που επιτρέπει την στοχευμένη προετοιμασία των μαθητών στην τάξη.

Οι τύποι των δοκιμασιών σε όλα τα επίπεδα είναι ίδιοι (αλλάζει μόνο ο βαθμός δυσκολίας), γεγονός που διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση του μαθητή από το ένα επίπεδο στο αμέσως επόμενο.

ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση για 2 χρόνια. Ο υποψήφιος που δεν καταφέρει να πετύχει σε κάποια από τις ενότητες της εξέτασης, δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση για 2 χρόνια ΜΟΝΟ στη συγκεκριμένη ενότητα, κατοχυρώνοντας τους βαθμούς του στα υπόλοιπα μέρη.