Νέα

Νέα

Speaking topics June 2022

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν

Read More »

Speaking topics January 2021

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν

Read More »

Speaking topics May – June 2020

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν

Read More »

Speaking topics January 2020

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν

Read More »

Speaking topics January 2019

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν

Read More »

Speaking topics May – June 2018

  Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να

Read More »

Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Για την καλύτερη προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις Classic IESOL, η Gnosis Assessment Hellas παρέχει τη βέλτιστη εκπαιδευτική υποστήριξη προς τους συνεργάτες της μέσω του

Read More »

Ανακοίνωση των Speaking Topics

  Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να

Read More »

Ανακοίνωση Έναρξης Classic IESOL

Η Gnosis Assessment παρουσιάζει το Classic IESOL, το νέο πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας που έρχεται από φέτος στην αγορά της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο

Read More »