Νέα βιβλία για τις εξετάσεις Classic IESOL, B2 Level!

Νέα βιβλία για τις εξετάσεις Classic IESOL, B2 Level!

Η Gnosis Assessment Hellas ανακοινώνει τα νέα βιβλία για τις εξετάσεις Classic IESOL:

The Classic Esol International Examinations B2 & C2 Level Practice Tests the Classic Way!

 Τα βιβλία στοχεύουν στην εξοικείωση των υποψηφίων με τις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικών Classic IESOL και τους προετοιμάζει κατάλληλα για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των εξετάσεων των επιπέδων Β2 και C2.

Τα βιβλία αποτελούνται από Practice Tests και προσφέρουν πλούσιο υλικό για εξάσκηση των υποψηφίων σε:

  • Reading
  • Writing
  • Listening
  • Speaking

Τα βιβλία είναι πλέον διαθέσιμα προς απόκτηση από τους μαθητές και τα εκπαιδευτήρια.
Επίσης, διατίθενται τα Audio CDs για το Listening καθώς και οι απαντήσεις των Tests.

Do it the Classic Way!

*Για παραγγελία βιβλίων, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2118001881, εσωτερικό 2.