Gnosis Assessment Hellas

Gnosis Assessment Hellas

Η Gnosis Assessment Hellas είναι εταιρεία παροχής Διεθνών Εξεταστικών Υπηρεσιών και η κατ’ αποκλειστικότητα εταιρεία διοργάνωσης, διαχείρισης και ανάπτυξης των εξετάσεων Classic IESOL στην Ελλάδα.

Η εταιρεία αποτελεί έναν άρτια οργανωμένο οργανισμό, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την υψηλή πελατοκεντρική φιλοσοφία του.

Διοικείται από ολιγομελή ομάδα διοίκησης και αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

  • Τμήμα ελέγχου ποιότητας εξεταστικών διαδικασιών
  • Τμήμα εκπαιδευτικής υποστήριξης συνεργατών
  • Τμήμα δήλωσης και διενέργειας εξετάσεων
  • Τμήμα οικονομικής διαχείρισης εξετάσεων
  • Τμήμα πωλήσεων

Η Gnosis Assessment Hellas λειτουργεί με τρόπο που διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους συνεργάτες της. Από την ίδρυσή της η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και δημιουργίας “εργαλείων” αποτελεσματικότερης υποστήριξης των συνεργατών της.