Επικοινωνία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τμήμα Δήλωσης Εξετάσεων, Υποψηφίων και Οικονομικής Διαχείρισης Εξετάσεων


211 800 1881– εσωτερικό 1

Για δήλωση εξεταστικής και υποψηφίων, συμβάσεις και οικονομικά θέματα, πληροφορίες για μέλη του Club ή αποστολή προωθητικών υλικών.

Τμήμα Παραγγελίας Εκπαιδευτικού & Προωθητικού Υλικού

211 800 1881– εσωτερικό 2

Για παραγγελία βιβλίων και προωθητικού υλικού.

Τμήμα Διοργάνωσης Εξετάσεων


211 800 1881– εσωτερικό 3

ή

23320 22231

Για παραλαβή προγράμματος εξεταστικής, ενημέρωση αποτελεσμάτων, αποστολή πιστοποιητικών, έκδοση βεβαιώσεων ή αίτηση αναβαθμολόγησης.

Τμήμα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης


211 800 1881– εσωτερικό 4

Για ενημέρωση για το πιστοποιητικό και αποτελεσματικούς τρόπους προετοιμασίας υποψηφίων.

Δευτέρα & Τετάρτη: 11.00 – 13.00

Τρίτη & Πέμπτη: 12.00 – 14.00

Τμήμα Λογιστηρίου

211 800 1881– εσωτερικό 5

Εάν επιθυμείτε να σας επισκεφτεί ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος της Gnosis Assessment στην περιοχή σας, τηλεφωνήστε στο 211 800 1881 και πατήστε εσωτερικό 1.