Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Εκπαιδευτική Υποστήριξη

edsup

Για την καλύτερη προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις Classic IESOL, η Gnosis Assessment Hellas παρέχει τη βέλτιστη εκπαιδευτική υποστήριξη προς τους συνεργάτες της μέσω του εξειδικευμένου Τμήματος Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της εταιρείας.

Σκοπός του συγκεκριμένου τμήματος είναι εξυπηρέτηση και η παροχή υποστήριξης για τις εξετάσεις Classic IESOL προς τους συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και συμβουλές για την αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών τους.

Το τμήμα εκπαιδευτικής υποστήριξης λειτουργεί τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Δευτέρα & Τετάρτη: 11.00 – 13.00

Τρίτη & Πέμπτη: 12.00 – 14.00

Για να επικοινωνήσετε με το τμήμα εκπαιδευτικής υποστήριξης, παρακαλούμε καλέστε στο 2118001881 (εσωτ. 4).