Δομη και Διάρκεια

Εξέταση Β2 επιπέδου: Δομή και διάρκεια

Συνολική Διάρκεια Εξέτασης: 125 λεπτά

Διάρκεια: 15 λεπτά

1η δοκιμασία: Διάλογος με τον εξεταστή

Ο κάθε υποψήφιος συστήνει τον εαυτό του και απαντά σε προσωπικές ερωτήσεις του Εξεταστή.

2η δοκιμασία: Παρουσίαση προεπιλεγμένου θέματος

Εναλλάξ οι υποψήφιοι παρουσιάζουν το θέμα της επιλογής τους και απαντούν στις ερωτήσεις του συνυποψήφιου τους και του Εξεταστή

3η δοκιμασία: Ελεύθερος διάλογος

Οι 2 υποψήφιοι συζητούν ένα θέμα με τη βοήθεια εικόνων

 

Σύνολο βαθμών ενότητας: 55 βαθμοί

Διάρκεια: 15 λεπτά

1η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν ένα διάλογο 2 ομιλητών και απαντούν σε 6 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (A, B, C, D). Το ηχητικό κείμενο ακούγεται 2 φορές.

2η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν ένα μονόλογο και απαντούν σε 8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (A, B, C, D). Το ηχητικό κείμενο ακούγεται 2 φορές.

3η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν 3 διαφορετικούς ομιλητές και καλούνται να αντιστοιχίσουν 8 δηλώσεις που δίνονται με το σωστό ομιλητή. Τα ηχητικά κείμενα ακούγονται 2 φορές.

 

Σύνολο βαθμών ενότητας: 22 βαθμοί

Διάρκεια: 30 λεπτά

1η δοκιμασία: Συμπλήρωση κενών κειμένου μέσα από επιλογή

Δίνεται συνεχές κείμενο με 6 κενά και επιλογές συμπλήρωσης (Α, Β, C, D) για κάθε κενό. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη πιο σωστή από τις επιλογές που δίνονται για το κάθε κενό.

2η δοκιμασία: Κατανόηση κειμένου

Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο στα αγγλικά και απαντούν σε 8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (Α, Β, C, D).

3η δοκιμασία: Πολλαπλή αντιστοίχιση κειμένων με δηλώσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν 3 μικρότερα κείμενα στα αγγλικά και να αντιστοιχίσουν δηλώσεις / ερωτήσεις με το κατάλληλο κείμενο Δίνονται 8 ερωτήματα / δηλώσεις προς αντιστοίχιση.

 

Σύνολο βαθμών ενότητας: 22 βαθμοί

Διάρκεια: 60 λεπτά

1η δοκιμασία:

Επιλογή μεταξύ email / letter.

Δίνονται ιδέες και οδηγίες στον υποψήφιο.

 Έκταση κειμένου: min. 150 λέξεις.

2η δοκιμασία

Επιλογή μεταξύ Essay/Article.

Δίνονται ιδέες και οδηγίες στον υποψήφιο.

 Έκταση κειμένου: min. 150 λέξεις.

 

Σύνολο βαθμών ενότητας: 55 βαθμοί

Εξέταση C2 επιπέδου: Δομή και διάρκεια

Συνολική Διάρκεια Εξέτασης: 185 λεπτά

Διάρκεια: 25 λεπτά

1η δοκιμασία: Διάλογος με τον εξεταστή

Ο κάθε υποψήφιος συστήνει τον εαυτό του και απαντά σε προσωπικές ερωτήσεις του Εξεταστή.
<
2η δοκιμασία: Παρουσίαση προεπιλεγμένου θέματος

Εναλλάξ οι υποψήφιοι παρουσιάζουν το θέμα της επιλογής τους και απαντούν στις ερωτήσεις του συνυποψήφιου τους και του Εξεταστή

3η δοκιμασία: Ελεύθερος διάλογος

Οι 2 υποψήφιοι συζητούν ένα θέμα με τη βοήθεια εικόνων

 

Σύνολο βαθμών ενότητας: 55 βαθμοί

Διάρκεια: 30 λεπτά

1η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν ένα διάλογο 2 ομιλητών και απαντούν σε 6 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (A, B, C, D). Το ηχητικό κείμενο ακούγεται 2 φορές

2η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν ένα μονόλογο και απαντούν σε 8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (A, B, C, D). Το ηχητικό κείμενο ακούγεται 2 φορές

3η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν 4 διαφορετικούς ομιλητές και καλούνται να αντιστοιχίσουν 8 δηλώσεις που δίνονται με το σωστό ομιλητή. Τα ηχητικά κείμενα ακούγονται 2 φορές

 

Σύνολο βαθμών ενότητας: 22 βαθμοί

Διάρκεια: 40 λεπτά

1η δοκιμασία: Συμπλήρωση κενών κειμένου μέσα από επιλογή

Δίνεται συνεχές κείμενο με 6 κενά και επιλογές συμπλήρωσης (Α, Β, C, D) για κάθε κενό. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη πιο σωστή από τις επιλογές που δίνονται για το κάθε κενό.

2η δοκιμασία: Κατανόηση κειμένου

Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο στα αγγλικά και απαντούν σε 8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (Α, Β, C, D).

3η δοκιμασία: Πολλαπλή αντιστοίχιση κειμένων με δηλώσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν 4 μικρότερα κείμενα στα αγγλικά και να αντιστοιχίσουν δηλώσεις / ερωτήσεις με το κατάλληλο κείμενο.

Δίνονται 8 ερωτήματα / δηλώσεις προς αντιστοίχιση.

 

Σύνολο βαθμών ενότητας: 22 βαθμοί

Διάρκεια: 90 λεπτά

1η δοκιμασία:

Επιλογή μεταξύ essay/ article.

Δίνονται οδηγίες στον υποψήφιο.

 Έκταση κειμένου: min. 240 λέξεις.

2η δοκιμασία

Επιλογή μεταξύ Story / Blog entry.

Δίνονται οδηγίες στον υποψήφιο.

 Έκταση κειμένου: min. 240 λέξεις.

 

Σύνολο βαθμών ενότητας: 55 βαθμοί