Δομη και Διάρκεια

Εξέταση Β2 επιπέδου: Δομή και διάρκεια

Συνολική Διάρκεια Εξέτασης: 125 λεπτά

Εξέταση C2 επιπέδου: Δομή και διάρκεια

Συνολική Διάρκεια Εξέτασης: 185 λεπτά