Δομή και διάρκεια εξετάσεων

 

Εξέταση Β2 επιπέδου: Δομή και διάρκεια

Συνολική Διάρκεια Εξέτασης: 125 λεπτά

Ενότητες Speaking Listening Reading Writing
Χρόνοι 15 λεπτά 20 λεπτά 30 λεπτά 60 λεπτά
Δομή 1η δοκιμασία: Διάλογος με τον εξεταστή

Ο κάθε υποψήφιος συστήνει τον εαυτό του και απαντά σε προσωπικές ερωτήσεις του Εξεταστή

1η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν ένα διάλογο 2 ομιλητών και απαντούν σε 6 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (A, B, C, D). Το ηχητικό κείμενο ακούγεται 2 φορές

 

1η δοκιμασία: Συμπλήρωση κενών κειμένου μέσα από επιλογή

Δίνεται συνεχές κείμενο με 6 κενά και επιλογές συμπλήρωσης (Α, Β, C, D) για κάθε κενό. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη πιο σωστή από τις επιλογές που δίνονται για το κάθε κενό

1η δοκιμασία:

Επιλογή μεταξύ email / letter

Δίνονται ιδέες και οδηγίες στον υποψήφιο

 Έκταση κειμένου: min. 150 λέξεις

2η δοκιμασία: Παρουσίαση προεπιλεγμένου θέματος

Εναλλάξ οι υποψήφιοι παρουσιάζουν το θέμα της επιλογής τους και απαντούν στις ερωτήσεις του συνυποψήφιου τους και του Εξεταστή

2η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν ένα μονόλογο και απαντούν σε 8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (A, B, C, D). Το ηχητικό κείμενο ακούγεται 2 φορές

2η δοκιμασία: Κατανόηση κειμένου

Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο στα αγγλικά και απαντούν σε 8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (Α, Β, C, D)

2η δοκιμασία

Επιλογή μεταξύ Essay/Article

Δίνονται ιδέες και οδηγίες στον υποψήφιο

 Έκταση κειμένου: min. 150 λέξεις

3η δοκιμασία: Ελεύθερος διάλογος

Οι 2 υποψήφιοι συζητούν ένα θέμα με τη βοήθεια εικόνων

3η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν 3 διαφορετικούς ομιλητές και καλούνται να αντιστοιχίσουν 8 δηλώσεις που δίνονται με το σωστό ομιλητή. Τα ηχητικά κείμενα ακούγονται 2 φορές.

3η δοκιμασία: Πολλαπλή αντιστοίχιση κειμένων με δηλώσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν 3 μικρότερα κείμενα στα αγγλικά και να αντιστοιχίσουν δηλώσεις / ερωτήσεις με το κατάλληλο κείμενο Δίνονται 8 ερωτήματα / δηλώσεις προς αντιστοίχιση

Σύνολο βαθμών ανά ενότητα 55 βαθμοί 22 βαθμοί 22 βαθμοί 55 βαθμοί

 

Εξέταση C2 επιπέδου: Δομή και διάρκεια

Συνολική Διάρκεια Εξέτασης: 185 λεπτά

Ενότητες Speaking Listening Reading Writing
Χρόνοι 25 λεπτά 30 λεπτά 40 λεπτά 90 λεπτά
1η δοκιμασία: Διάλογος με τον εξεταστή

Ο κάθε υποψήφιος συστήνει τον εαυτό του και απαντά σε προσωπικές ερωτήσεις του Εξεταστή

1η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν ένα διάλογο 2 ομιλητών και απαντούν σε 6 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (A, B, C, D). Το ηχητικό κείμενο ακούγεται 2 φορές

1η δοκιμασία: Συμπλήρωση κενών κειμένου μέσα από επιλογή

Δίνεται συνεχές κείμενο με 6 κενά και επιλογές συμπλήρωσης (Α, Β, C, D) για κάθε κενό. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη πιο σωστή από τις επιλογές που δίνονται για το κάθε κενό

1η δοκιμασία:

Επιλογή μεταξύ essay/ article

Δίνονται οδηγίες στον υποψήφιο

 Έκταση κειμένου: min. 240 λέξεις

2η δοκιμασία: Παρουσίαση προεπιλεγμένου θέματος

Εναλλάξ οι υποψήφιοι παρουσιάζουν το θέμα της επιλογής τους και απαντούν στις ερωτήσεις του συνυποψήφιου τους και του Εξεταστή

2η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν ένα μονόλογο και απαντούν σε 8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (A, B, C, D). Το ηχητικό κείμενο ακούγεται 2 φορές

2η δοκιμασία: Κατανόηση κειμένου

Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο στα αγγλικά και απαντούν σε 8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (Α, Β, C, D)

2η δοκιμασία

Επιλογή μεταξύ Story / Blog entry

Δίνονται οδηγίες στον υποψήφιο

 Έκταση κειμένου: min. 240 λέξεις

3η δοκιμασία: Ελεύθερος διάλογος

Οι 2 υποψήφιοι συζητούν ένα θέμα με τη βοήθεια εικόνων

3η δοκιμασία

Οι υποψήφιοι ακούν 4 διαφορετικούς ομιλητές και καλούνται να αντιστοιχίσουν 8 δηλώσεις που δίνονται με το σωστό ομιλητή. Τα ηχητικά κείμενα ακούγονται 2 φορές.

3η δοκιμασία: Πολλαπλή αντιστοίχιση κειμένων με δηλώσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν 4 μικρότερα κείμενα στα αγγλικά και να αντιστοιχίσουν δηλώσεις / ερωτήσεις με το κατάλληλο κείμενο

Δίνονται 8 ερωτήματα / δηλώσεις προς αντιστοίχιση

Σύνολο βαθμών ανά ενότητα 55 βαθμοί 22 βαθμοί 22 βαθμοί 55 βαθμοί