Δήλωση Υποψηφίων Μέσω Gnosis Portal

Δήλωση Υποψηφίων Μέσω Gnosis Portal

Για να δηλώνετε υποψηφίους ηλεκτρονικά μέσω του Portal, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Gnosis Assessment ώστε να αποκτήσετε στοιχεία εισόδου (Username, Password).

Η διεύθυνση του Portal είναι η παρακάτω: http://portal.gnosisexams.gr

Υπενθύμιση: Τα εξέταστρα πρέπει να καταβληθούν με έναν από τους τρόπους πληρωμής μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ως αιτιολογία στο έντυπο της κατάθεσης συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας. (π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

Το πρόγραμμα εξετάσεων με την ώρα προσέλευσης και τον χώρο διεξαγωγής της εξεταστικής θα σταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), 7 – 10 ημέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης σας.