Πλεονεκτήματα του Classic IESOL

Πλεονεκτήματα του Classic IESOL

1) Στο ένα από τα δύο μέρη της προφορικής εξέτασης, ο υποψήφιος καλείται να προετοιμάσει μία σύντομη προφορική παρουσίαση σε ένα προεπιλεγμένο θέμα (Prepared Task) που έχει επιλέξει και προετοιμάσει πριν την εξέταση. Οι 5 διαθέσιμες θεματικές ενότητες (presentation topics) ανακοινώνονται/ανανεώνονται περίπου 6 μήνες πριν την εξέταση ώστε οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν.

 

2) Στην γραπτή εξέταση, δίνεται καθοδήγηση στους υποψήφιους βοηθώντας τους να αναπτύξουν το θέμα τους ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά.

 

3) Τα κειμενικά είδη που καλείται να παράξει ο υποψήφιος είναι καθορισμένα ανά επίπεδο, γεγονός που επιτρέπει την στοχευμένη προετοιμασία των μαθητών στην τάξη.

 

4) Οι τύποι των δοκιμασιών σε όλα τα επίπεδα είναι ίδιοι (αλλάζει μόνο ο βαθμός δυσκολίας), γεγονός που διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση του μαθητή από το ένα επίπεδο στο αμέσως επόμενο.

 

5) Στο μέρος του Listening, το ηχητικό ακούγεται 2 φορές.

 

6) ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση για 2 χρόνια. Οι υποψήφιοι που δεν καταφέρουν να πετύχουν σε ένα από τα μέρη της εξέτασης δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση για 2 χρόνια στη συγκεκριμένη ενότητα που υστέρησαν, κατοχυρώνοντας τους βαθμούς του στα υπόλοιπα μέρη.