Αποτελέσματα-Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 45 ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

Τα αποτελέσματα των υποψήφιων που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις Classic από εκπαιδευτήριο κοινοποιούνται στο εκπαιδευτήριο, το οποίο ενημερώνει τους υποψήφιους αντίστοιχα.

Για τα αποτελέσματα των υποψήφιων που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις Classic ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι αποστέλλεται σχετικό e-mail στον υποψήφιο ή στον/στην καθηγητή/τρια (αναλόγως της δήλωσης), το οποίο ενημερώνει τους υποψήφιους να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο της Gnosis Assessment ώστε να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους τηλεφωνικά.

 

Πιστοποιητικά

Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ξεκινά αυτόματα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για τους υποψήφιους που έχουν το δικαίωμα Δωρεάν Επανεξέτασης, το πιστοποιητικό τους δεν εκδίδεται μέχρι να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα (το δικαίωμα συμμετοχής ισχύει έως και την ημερομηνία λήξης της προσφοράς).

Αποστολή Πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται 40 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Αναβαθμολόγηση

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προβούν σε αναβαθμολόγηση της απόδοσής τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Gnosis Assessment. Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί 45 ημέρες. Η αναβαθμολόγηση κοστίζει 20€ για το κάθε μέρος της εξέτασης που επιθυμείτε αναβαθμολόγηση.

Επανέκδοση Πιστοποιητικών

Για αίτηση επανέκδοσης πιστοποιητικού, οι υποψήφιοι/εκπαιδευτήρια θα πρέπει να προβούν αρχικά σε κατάθεση 30€ και στη συνέχεια να αποστείλουν μέσω email στο vivi@tieexams.gr τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εξέτασης, πόλη εξέτασης) καθώς και το παραστατικό της κατάθεσης. Η διάρκεια έκδοσης και αποστολής του νέου πιστοποιητικού διαρκεί περίπου 30 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης.

*Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν σε εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτήριό τους για την υλοποίηση της διαδικασίας. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους.

Έκδοση Βεβαιώσεων Αποτελέσματος

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης του αποτελέσματος τους (ηλεκτρονική αποστολή) πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού τους.

  • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εκπαιδευτήριο τους για την υλοποίηση της διαδικασίας.
  • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο classicesol@gnosisexams.gr με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία εξέτασης, Πόλης εξέτασης).

*Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης αποτελέσματος, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Έκδοση Βεβαιώσεων Γνησιότητας και Επικυρωμένων Φ/Α

Εάν επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης γνησιότητας (συμπεριλαμβάνεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) του πιστοποιητικού σας, τότε θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω email τα παρακάτω:

  • Φωτοτυπία του πιστοποιητικού σας
  • Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα ή σε φωτογραφία καλής ποιότητας (κακής ποιότητας φωτογραφίες θα απορρίπτονται). Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν με email στο: classicesol@gnosisexams.gr, όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αποστολής (παραλήπτης, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, τηλέφωνο) και ο επιθυμητός αριθμός βεβαιώσεων και φωτοαντιγράφων. Τα έγγραφα θα σας αποσταλούν με courier (ACS) και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη.

*Βεβαιώσεις γνησιότητας εκδίδονται μόνο κατόπιν παραλαβής του πιστοποιητικού από τον υποψήφιο.

Μεταφράσεις

Η Gnosis Assessment Hellas δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις πιστοποιητικών. Για επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών προς κάθε νόμιμη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο υπουργείο εξωτερικών ή σε δικηγορικό γραφείο.