Ανακοίνωση Έναρξης Classic IESOL

Ανακοίνωση Έναρξης Classic IESOL

Η Gnosis Assessment παρουσιάζει το Classic IESOL, το νέο πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας που έρχεται από φέτος στην αγορά της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και διαπιστευμένο από το OFQUAL, το Classic IESOL του Βρετανικού φορέα πιστοποίησης Gatehouse Awards έρχεται να δώσει αρκετές σύγχρονες λύσεις σε θέματα που απασχολούν εκπαιδευτήρια και υποψηφίους.

Συνδυάζοντας την κλασσική εξεταστική διαδικασία με τη σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση, το Classic IESOL διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό από τα υπόλοιπα κλασσικά-παραδοσιακά πιστοποιητικά.

Πλεονεκτήματα

 • Στην προφορική εξέταση, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να μιλήσει σχετικά με μία θεματική ενότητα που έχει επιλέξει και προετοιμάσει πριν την εξέταση.
  Οι διαθέσιμες θεματικές ενότητες θα ανακοινώνονται/ανανεώνονται στην ιστοσελίδα του φορέα περίπου 6 μήνες πριν την εξέταση,
 • Στην γραπτή εξέταση, δίνεται καθοδήγηση στους υποψήφιους βοηθώντας τους να αναπτύξουν το θέμα τους ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά.
 • Τα κειμενικά είδη που καλείται να παράξει ο υποψήφιος είναι καθορισμένα ανά επίπεδο, γεγονός που επιτρέπει την στοχευμένη προετοιμασία των μαθητών στην τάξη.
 • Οι τύποι των δοκιμασιών σε όλα τα επίπεδα είναι ίδιοι (αλλάζει μόνο ο βαθμός δυσκολίας), γεγονός που διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση του μαθητή από το ένα επίπεδο στο αμέσως επόμενο.
 • ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση για 2 χρόνια. Ο υποψήφιος που δεν καταφέρει ναπετύχει σε κάποια από τις ενότητες της εξέτασης, δικαιούνται δωρεάνεπανεξέταση για 2 χρόνια ΜΟΝΟ στη συγκεκριμένη ενότητα,κατοχυρώνοντας τους βαθμούς του στα υπόλοιπα μέρη.

Classic IESOL: Η εξέταση

Δομή Εξετάσεων: Διακριτή εξέταση των 4 skills

Διάρκεια συνολικής εξέτασης Β2: 125 λεπτά, C2: 185 λεπτά

Speaking (2 υποψήφιοι):

 • 3 tasks – Β2: 15 λεπτά, C2: 25 λεπτά

Listening (ακούγεται δύο φορές):

 • 3 tasks – Β2: 20 λεπτά, C2: 30 λεπτά
 • Ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής)

Reading:

 • 3 tasks – Β2: 30 λεπτά, C2: 40 λεπτά
 • Ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής)

Writing:

 • 2 tasks – Β2: 60 λεπτά, C2: 90 λεπτά
 • Συγκεκριμένα κειμενικά είδη ανά επίπεδο
 • Ιδέες και καθοδήγηση
 • Χρήση λεξικού

Παράβολα Εξετάσεων

 • B2: 150€
 • C2: 170€