Speaking topics May - June 2019

Speaking topics May - June 2019

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν μία σύντομη προφορική παρουσίαση σε ένα προεπιλεγμένο θέμα, το οποίο θα κληθούν να παρουσιάσουν και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα του εξεταστή και του συνεξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης.

Για το λόγο αυτό το Gatehouse Awards, ο Βρετανικός φορέας απονομής των πιστοποιητικών Classic IESOL, ανακοινώνει 6 μήνες πριν την ημερομηνία εξέτασης τα 6 presentation topics ανά επίπεδο, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έγκαιρα αυτό που θα προετοιμάσουν και στο οποίο θα εξεταστούν.

Το Prepared Task δίνει μία πολύ καλή ευκαιρία στους υποψήφιους να παρουσιάσουν ένα θέμα το οποίο γνωρίζουν και ταυτόχρονα, να πετύχουν καλύτερη βαθμολογία σε αυτό το μέρος της εξέτασης.

Τα Presentation Topics του Speaking Task για την περίοδο Ιανουαρίου 2019 είναι τα εξής:

The Classic IESOL – Prepared Speaking Tasks (Β2 & C2)
May -June 2019

B2
1. Popular festivals in my country.
2. Teenagers should have weekend jobs – discuss.
3. How is life different now than it was 50 years ago?
4. Which famous person would you like to meet and why?
5. Are some ways to relax better than others?
6. Why do people like to travel?
C2
1. Experiences are more valuable than possessions – discuss.
2. How has technology affected human relationships in the 21st century?
3. The power of advertising – will everything sell if it’s marketed well?
4. Is removing grades from schools a good idea from the perspective of students or their teachers?
5. Patience is a virtue – discuss.
6. The advantages and disadvantages of globalisation.