Speaking topics May – June 2018

Speaking topics May – June 2018

 

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν μία σύντομη προφορική παρουσίαση σε ένα προεπιλεγμένο θέμα, το οποίο θα κληθούν να παρουσιάσουν και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα του εξεταστή και του συνεξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης.

Για το λόγο αυτό το Gatehouse Awards, ο Βρετανικός φορέας απονομής των πιστοποιητικών Classic IESOL, ανακοινώνει 6 μήνες πριν την ημερομηνία εξέτασης τα 6 presentation topics ανά επίπεδο, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έγκαιρα αυτό που θα προετοιμάσουν και στο οποίο θα εξεταστούν.

Το Prepared Task δίνει μία πολύ καλή ευκαιρία στους υποψήφιους να παρουσιάσουν ένα θέμα το οποίο γνωρίζουν και ταυτόχρονα, να πετύχουν καλύτερη βαθμολογία σε αυτό το μέρος της εξέτασης.

Τα Presentation Topics του Speaking Task για την περίοδο Μαϊου- Ιουνίου 2018 είναι τα εξής:

The Classic IESOL – Prepared Speaking Tasks (B2 & C2)
May – June 2018

 

B2

 1. The importance of having a true friend.
 2. Is it better to have lots of brothers and sisters or to grow up in a smaller
  family?
 3. Learning foreign languages is necessary in today’s world.
 4. Is technology making our lives easier or more difficult?
 5. Advertising unhealthy food and drinks on TV should be banned.
 6. Everyone should take up sport as one of their hobbies.

C2

 1. How well do schools in your country prepare students for the challenges of
  adult life?
 2. Looking after the environment is the greatest gift we can give to future
  generations.
 3. Education and prevention instead of punishment – is this the most effective
  way to reduce crime?
 4. The most important job for parents is to instill self-confidence in their
  children.
 5. Society cannot function without rules and regulations.
 6. Consumerism or minimalism – what do you choose?